முதன்மை ஆசிரியர்
Editor in Chief

 

முனைவர் ர. சுரேஷ்
உதவிப் பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை,
கற்பகம் உயர் கல்விக் கழகம்
கோயம்புத்தூர் - 641021,
தமிழ்நாடு, இந்தியா,
மின்னஞ்சல்: editor@irjt.iorpress.org
மின்னஞ்சல்: suresh.r@kahedu.edu.in

Dr. R. Suresh
Assistant Professor,
Department of Tamil,
Karpagam Academy of Higher Education,
Eachanari, Coimbatore - 641021,
Tamil Nadu, India.
Email: editor@irjt.iorpress.org
Email: suresh.r@kahedu.edu.in

 

ஆசிரியர்கள்
Editors

 

முனைவர் ப.வேல்முருகன்
பேராசிரியர் & தலைவர்,
தமிழ்த்துறை,
தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்,
நீலக்குடி வளாகம், கங்களாஞ்சேரி,
திருவாரூர் - 610 005,
தமிழ்நாடு, இந்தியா
Ph: 04366 - 277270
E-Mail : pvelmurugan@cutn.ac.in

Dr. P. Velmurugan
Professor & Head,
Department of Tamil,
Central University of Tamilnadu,
Neelakudi Campus, Kangalancherry,
Thiruvarur, Tamil Nadu, India,
Ph: 04366 - 277270
E-Mail : pvelmurugan@cutn.ac.in

 

முனைவர் உ. கருப்பத்தேவன்
உதவி பேராசிரியர் & தலைவர்,
ஒப்பிட்டு இலக்கியத் துறை,
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்,
பல்கலை நகர், மதுரை - 625021
தமிழ்நாடு, இந்தியா
E-Mail : ukthevar.tamil@mkuniversity.org

Dr. U. Karuppathevan
Assistant Professor & Head Department of Comparative Literature
School of Tamil Studies
Madurai Kamaraj University,
Palkalai Nagar, Madurai-625021,
Tamil Nadu, India
Ph: 9080888537,
Email: ukthevar.tamil@mkuniversity.org
Email: uk.thevar@gmail.com

 

ஆய்வறிவு சார்ந்த ஆசிரியர்
Scientific Editor

முனைவர் பாபு பால்ராஜ்
ஆராய்ச்சியாளர்
இயற்பியல் துறை
தேசிய சுங் ஹெசிங் பல்கலைக்கழகம்
தைச்சுங் நகரம்-40227, தைவான்
மின்னஞ்சல்: babubalrajr@dragon.nchu.edu.tw

Dr. Babu Balraj
Postdoctoral Researcher
Department of Physics
National Chung Hsing University
Taichung City-40227, Taiwan
Email: babubalrajr@dragon.nchu.edu.tw
Scopus, Google Scholar, Research Gate

 

இணை ஆசிரியர்கள்
Associate Editors

 

முனைவர் சித்ரா,
பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை,
பாரதியார் பல்கலைக்கழகம்,
கோயம்புத்தூர் - 641046,
தமிழ்நாடு, இந்தியா
E- Mail : chitra.s@buc.edu.in
E- Mail : Chithubuc@gmail.com

Dr. S. Chitra
Professor
Department of Tamil
Bharathiar University
Coimbatore - 641 046.
Cell : 9894297695
Phone : 0422 2428484
E- Mail : chitra.s@buc.edu.in
E- Mail : Chithubuc@gmail.com

 

முனைவர் பா. இரவிக்குமார்
உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை,
புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்,
புதுச்சேரி, இந்தியா
Email: ravikumar.tam@pondiuni.edu.in

Dr. B. Ravikumar
Assistant Professor,
Subramania Bharathiyar School of Tamil Language and Literature,
Pondicherry University,
Kalapet, Puducherry, India.
Email: ravikumar.tam@pondiuni.edu.in

 

முனைவர் ச. செல்வகுமரன்
உதவிப்பேராசிரியர்
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர் - 608002
தமிழ்நாடு இந்தியா

Dr. S. Selvakumaran
Assistant Professor
Tamil Studies & Research
Annamalai University
Annamalainagar - 608002
Tamil Nadu, India.
Email: mugadu.kumaran@gmail.com

 

முனைவர் முத்துக்கருப்பன்
ஜேஆர்பி தமிழ்
தேசிய சோதனை சேவை இந்தியா
இந்திய மொழிகளின் மத்திய நிறுவனம்
மனசாகங்கோத்ரி
மைசூர் - 570006, கர்நாடகா, இந்தியா

Dr. AR. Muthukkaruppan
JRP Tamil
National Testing Service India
Central Insitute of Indian Languages
Manasagangotri
Mysore - 570006, Karnataka, India
Email: muthukkaruppan226@gmail.com

 

முனைவர் ப தமிழரசி
பேராசிரியர் & தலைவர்,
தமிழ்த்துறை,
கற்பகம் உயர் கல்விக் கழகம்
கோயம்புத்தூர் - 641021,
தமிழ்நாடு, இந்தியா,
E-mail: thamilarasi.p@kahedu.edu.in

Dr. P. Thamilarasi
Professor & Head of the Department
Department of Tamil
Karpagam Academy of Higher Education,
Coimbatore,
TamilNadu, India
E-mail: thamilarasi.p@kahedu.edu.in

 

முனைவர் பொன் சசிகுமார்
கற்பித்தல் ஆசிரியர்
ஆசிய மொழிகள் மற்றும் கலாச்சாரங்கள்
கல்விக் குழு தேசிய கல்வி நிறுவனம்
நன்யாங் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்
NIE3-03-31, 1, நன்யாங் வாக்
சிங்கப்பூர்-637615
Email: sasikumar.p@nie.edu.sg

Dr. Pon Sasikumar
Teaching Fellow,
Asian Languages and Cultures
Academic Group National Insitute of Education,
Nanyang Technological University,
NIE3-03-31, 1, Nanyang Walk,
Singapore 637615
Tel: +65 67903500
Mobile: 98549494
Email: sasikumar.p@nie.edu.sg

 

முனைவர் பா. கனிமொழி
உதவிப் பேராசிரியர்
தமிழ்த் துறை
வி. வி. வன்னியபெருமாள் பெண்கள் கல்லூரி
விருதுநகர்- 626001, தமிழ் நாடு இந்தியா
Ph:+919344004820
Email: kanimozhi@vvvcollege.org

Dr. B. Kanimozhi
Assistant Professor
Department of Tamil
V.V.Vanniaperumal College for Women, Virudhunagar - 626001, Tamilnadu, India.
Ph:+919344004820
Email: kanimozhi@vvvcollege.org

 

ஆசிரியர் குழு
Editorial Board Members

 

முனைவர் ஜீவேந்திரன் செமென்
இணை பேராசிரியர் & தலைவர்
மகாத்மா காந்தி கல்வி நிறுவனம்
மோகா, மொரீஷியஸ்

Dr. Jeevendiren Chemen,
Associate Professor,
Mahatma Gandhi Institute,
Moka, Mauritius.
Email: jdchemen@gmail.com